காதலன் நல்லவனா? கெட்டவனா? ஆபாசபட நடிகையை அனுப்பி சோதனை செய்த காதலி, இறுதியில் நடந்தது என்ன?

Published on 2016-10-22 02:32:46 | gags | Live Footages | 62 Views

காதலன் நல்லவனா? கெட்டவனா? ஆபாசபட நடிகையை அனுப்பி சோதனை செய்த காதலி, இறுதியில் நடந்தது என்ன?