அதிர்ச்சியூட்டும் துப்பாக்கி சூட்டு தாக்குதலின் காட்சிகள்

Published on 2016-03-11 14:06:47 | police | Live Footages | 454 Views

Westgate Mall இல் சுமார் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னர் நடந்த அதிர்ச்சியூட்டும் துப்பாக்கி சூட்டு தாக்குதலின் காட்சிகள்.